2.12.2018

Obchodní podmínky SunAgency

Podmínky zpracování údajů

Po odeslání formuláře bude společnost SunAgency s.r.o. (IČ 06326579) (dále jen Správce) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 poskytnuté osobní údaje za účelem náboru zaměstnanců na výše uvedenou pracovní pozici. Správce funguje jako personální nebo pracovní agentura a osobní údaje může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.

Beru na vědomí, že poskytnutím osobních údajů Správci mám právo na:

  • (I) na přístup k osobním údajům
  • (II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
  • (III) podání vysvětlení v případě podezření, že zpracování mých osobních údajů narušuje ochranu mého osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy
  • (IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním,
    (V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • (VI) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně
  • (VII) na přenositelnost údajů
  • (VIII) právo vznést námitku, po níž zpracování mých osobních údajů ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Zprostředkování práce je zcela ZDARMA.

Zpět na začátek